آزار علیزاده: آذری‌ها تُرک نیستند
لشکر نوری‌پاشا متشکل از نظامیان مزدور بود

لشکر نوری‌پاشا متشکل از نظامیان مزدور بود

آراز علیزاده نماینده چپ‌گرای مجلس جمهوری باکو که به مخالفت با سیاست های ترکیه و پان ترکیسم معروف است در یک گفتگوی اینترنتی عنوان کرد که لشکر نوری پاشا که در 1918 باکو را اشغال نمود، در ازای دریافت طلا به منطقه لشکر کشیده بود و قصد خیرخواهانه ای در این خصوص وجود نداشت.

وی همچنین در خصوص این پرسش که آیا مردم این کشور، آذربایجانی هستند یا تُرک گفت:

اکنون علم ژنتیک و هاپلوگروپ ها حل این مسئله را ساده کرده اند. ترکها به نژاد زرد تعلق دارند. آزمایش ژنتیک در میان آذربایجانی ها نشان داده است که آنها با ملت های وابسته به نژاد زرد ارتباطی ندارند و هندواروپایی هستند. پس ما تُرک نیستیم، آذربایجانی هستیم.

ترجمه و زیریس: فرهاد فرزین

آراز علیزاده: به صورت علمی ثابت خواهم کرد که ما ترک نیستیم