زهتابی با عنوان «استاد زبان فارسی» در عراق شناخته میشد!
گزارش پرویز ثابتی از فعالیت های محمدتقی زهتابی در عراق

۶ بهمن, ۱۳۹۹
گزارش پرویز ثابتی از فعالیت های محمدتقی زهتابی در عراق

نخست وزیری

سازمان اطلاعات و امنیت کشور، اداره هشتم

درباره محمد تقی زهتابی

نامبرده فوق در سال 2504 با متجاسرین آذربایجان و حزب منحله توده همکاری داشته و در حزب مذکور سمت رئیس تشکیلات جوانان فرقه دموکرات بر عهده داشته است که سر انجام به همراه متجاسرین به شوروی متواری می‌گردد.

مشارالیه در سال 2531 به عللی از عراق به شوروی عزیمت و در حال حاضر در دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد مشغول تدریس زبان فارسی می‌باشد. ضمنا گویا مدت پانزده سال در زندان شوروی بسر برده است.

مدیرکل اداره سوم، ثابتی، امضاء

 

با دقت نظر  و تحلیل درست این داده ها روشن می شود که زهتابی به عنوان پایه گذار پان ترکیسم و ایران ستیزی، میراثدار و مدیون صدام حسین بود و کسانی که تحت تاثیر وی هستند نیز به نوعی قدم در زمینی می گذارند که سوی استخبارات حزب بعث ریل گذاری شده است.

تا کنون چندین سند در خصوص محمدتقی زهتابی و محمود پناهیان در سایت آذریها منتشر شده است. در خصوص پیشینه و جنس فعالیت های محمدتقی زهتابی که به همراه محمود پناهیان (وزیر جنگ متجاسرین) برای همکاری با استخبارات حزب بعث به عراق برده شد، تردیدی باقی نمانده است. زهتابی بیشتر از آنکه دست پرورده شوروی باشد، دست پرورده بعثی ها بود و ظاهرا از زندگی عراق رضایت داشت. البته زهتابی به بد شانسی بزرگی برخورد کرد که همان جنگ هشت ساله ایران و عراق بود. زهتابی پس از بازگشت به ایران، به دلیل سابقه بدی که از عراق در جامعه و سیاست ایران بود، نتوانست پروبالی بگیرد. صرفا به نوشتن چند کتاب فانتزی که فاقد ارزش علمی هستند ولی از جنبه شناخت تاثیرگذاری گفتمان بعثی و پان عربیستی بر ادعاهای پان ترکیستی حایز اهمیت اند.

در این سند، که از سوی اداره هشتم (اطلاعات خارجی) ساواک به توصیف کلی زهتابی پرداخته شده است چند نکته مهم وجود دارد:

یکم. زهتابی،  عضو حزب توده و تشکیلات جوانان فرقه دموکرات پیشه وری بود

دوم. پس از شکست متجاسرین (فرقه دموکرات) به شوروی پناهنده شد اما مانند بسیاری دیگر از فرقوی ها در آنجا نیز مدتی زندانی شده است.

سوم. وی در اوایل دهه پنجاه خورشیدی برای خدمت به «استخبارات عراق» راهی بغداد می شود و با دشمنان بعثی ایران همکاری خود را آغاز می‌کند.

چهارم. وی برای کسب اعتبار در عراق خود را «استاد زبان و ادبیات فارسی» معرفی کرده و در دانشگاه بغداد به تدریس زبان فارسی می‌پرداخت.

یکی از نکات مهم در زندگی زهتابی، هنگامی است که وی از دوشنبه به باکو عزیمت می‌کند. میدانیم که زهتابی از مرز خراسان به شوروی گریخت و مدتی در تاجیکستان زیست. برابر یکی از گزارش های ساواک، وی هنگام تحصیل در مدرسه حزب کمونیست به فرقه وفادار بود و با توده ای ها مخالفت می‌کرد. در نهایت با تصور اینکه پست مهمی برای وی در باکو در نظر گرفته شده است از تاجیکستان به باکو عزیمت کرد ولی هنگامی که دید در باکو نیز اهمیتی به وی نمی دهند مجددا با فرقه دموکرات دشمنی نموده و از حزب توده جانبداری کرد!

زهتابی در طی زندگی ننگین خود از هیچ خیانت و خباثتی علیه ایران فروگذاری نکرد. وی ابتدا عضو فرقه دموکرات پیشه وری شد. از مرز خراسان به شوروی فرار کرد و در آنجا بین از عوامل اختلاف بین حزب توده و فرقه دموکرات شد. سپس به همراه محمود پناهیان به استخدام سازمان اطلاعات ایران در آمد و ماهیانه 300 دینار حقوق دریافت میکرد. در این دوره از تجاوز نظامی عراق به ایران حمایت کرد

زهتابی در طی زندگی ننگین خود از هیچ خیانت و خباثتی علیه ایران فروگذاری نکرد. وی ابتدا عضو فرقه دموکرات پیشه وری شد. از مرز خراسان به شوروی فرار کرد و در آنجا بین از عوامل اختلاف بین حزب توده و فرقه دموکرات شد. سپس به همراه محمود پناهیان به استخدام سازمان اطلاعات ایران در آمد و ماهیانه 300 دینار حقوق دریافت میکرد. در این دوره از تجاوز نظامی عراق به ایران حمایت کرد (برای دیدن این سند اینجا کلیک کنید) و پس از انقلاب اسلامی به ایران آمد و با استفاده از ادبیات حزب بعث به ترویج تجزیه طلبی و قوم گرایی پرداخت. جالب اینجا است که فردی که از زبان فارسی برای گرفتم حقوق و مزایا استفاده میکرد و در رادیو خلق بغداد نیز فعال بود، هنگامی که پایش به ایران باز شد، با زبان فارسی دشمنی می کرد.

با دقت نظر و تحلیل درست این داده ها روشن می شود که زهتابی به عنوان پایه گذار پان ترکیسم و ایران ستیزی، میراثدار و مدیون صدام حسین بود و کسانی که تحت تاثیر وی هستند نیز به نوعی قدم در زمینی می گذارند که سوی استخبارات حزب بعث ریل گذاری شده است.

 

تولیدات اندیشه نو و تکدرخت؛ روایتی دیگر از استراتژی «یهودی ها، ایرانی ها و مگس ها»

سندی دیگر از همکاری محمدتقی زهتابی با حزب بعث صدام حسین علیه ایران

سهم صدام در ایجاد حرکت قومی آذربایجان/ محمدتقی زهتابی و همکاری با بعث+سند

سندی از همکاری محمود پناهیان با حکومت بعث عراق