آلودگی مقامات،واردات واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرد

۲۰ اسفند, ۱۳۹۹
آلودگی مقامات،واردات واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرد

افشاگری رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه درباره ۱۲ میلیون دلار در ارتباط با واکسن، ورود واکسن چینی به ترکیه را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش رسانه های ترکیه، افشاگری کمال قلیچداراوغلو درباره آلودگی مالی پیرامون واردات انبوه واکسن چینی بازتاب گسترده ای در جامعه ترکیه برانگیخت،به گونه ای که وزیر بهداشت ترکیه را به واکنش واداشت.

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت ترکیه در پاسخ به اظهارات رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه در مورد نحوه خرید واکسن کرونا گفت: نمی‌دانم آقای قلچداراوغلو با به خطر انداختن برنامه واکسیناسیون ترکیه، چه سودی به دست خواهد آورد؟
کوجا افزود: آیا خراب شدن روابط ( با چین) و سخت شدن واردات واکسن که علیه ملت است، از نظر سیاسی به نفع قلچداراوغلو خواهد بود؟
وزیر بهداشت ترکیه تاکید کرد: بهای این رفتار را کسانی که در صف واکسن هستند، می‌پردازند.

کوجا تاکید کرد: قلچداراوغلو بدون در نظر گرفتن حق شهروندان روند تهیه واکسن را به خطر می‌اندازد.
گفتنی است کمال قلچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه از رانت و بازی‌های پشت پرده در خرید واکسن کرونای چینی برای ترکیه پرده برداشته است.
طبق افشاگری رهبر حزب جمهوری خلق ترکیه، دولت چین یک میلیون دوز واکسن را به رایگان به ترکیه هدیه کرده است اما برخی مقامات ترکیه به شرکت واسطه برای ورود واکسن 12 میلیون دلار پرداخت کرده است.