اسماعیل شعبان اف
مدارس ناحیه تالش به طویله شباهت دارد/ تاسیس«روستای هوشمند اسرائیلی» در مرز با ایران هدف اقتصادی ندارد

مدارس ناحیه تالش به طویله شباهت دارد/ تاسیس«روستای هوشمند اسرائیلی» در مرز با ایران هدف اقتصادی ندارد

اسماعیل شعبان، فعال تالش و عضو شورای اقوام ریاست جمهوری روسیه هشدار داد اسراییل می خواهد تحت پوشش ایجاد “روستاهای هوشمند” در پنج روستای شهرستان زنگیلان جمهوری آذربایجان، در مرز ایران حضور سیاسی و امنیتی داشته باشد.
اسماعیل شعبان در گفتگو با کانال “تالشستان آزاد” ( OTV ) ، در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه ” در حالی که تالش ها از شهرستان های لریک و آستارا و لنکران و ماسالی و سایر مناطق منطقه تالش در جنگ شرکت کردند و شهید دادند، مدارس مناطق تالش به طویله شباهت دارد و چرا “روستاهای هوشمند” را در آن مناطق ایجاد نمی کنند و در مناطق خالی از سکنه زنگیلان ایجاد می کنند؟” گفت: « ایجاد این “روستاهای هوشمند” ، موضوعی اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه موضوعی سیاسی است. مگر چه کسانی می خواهند به زنگیلان بازگردند؟ خدا کند که مردم به آنجا بازگردند و لذت ببرند. همه ما هم همین را می خواهیم که مردم به خانه های خود بازگردند. اما، در زمان جنگ هم معلوم بود که می خواهند ابتدا مرز با ایران را تحت کنترل بگیرند. زیرا، قدرت های خارجی می خواهند در طول مرز با ایران و اطراف ایران برای خودشان پایگاه اجتماعی ایجاد کنند. این مناطق با کمک ایران گرفته شدند و البته، اسراییل هم کمک کرد و در اطراف مرز ایران عملیات را پیش بردند. اکنون هم آن روستاها را در آنجا می سازند. »
اسماعیل شعبان گفت : « اسراییل منافع خودش را در آنجا دارد. اینکه این منافع نظامی است یا سایر منافع، در آینده روشن خواهد شد. علت اصلی این است که اسراییل در مرز ایران برای خود جای پا خواهد داشت. الهام علی اف از کمک اسراییل استفاده کرد و امروز به اسراییل بدهکار است و اسراییل هم مطالبه می کند که این جاها در اختیار اسراییل قرار بگیرد. »

در زمان جنگ هم معلوم بود که می خواهند ابتدا مرز با ایران را تحت کنترل بگیرند. زیرا، قدرت های خارجی می خواهند در طول مرز با ایران و اطراف ایران برای خودشان پایگاه اجتماعی ایجاد کنند. این مناطق با کمک ایران گرفته شدند و البته، اسراییل هم کمک کرد و در اطراف مرز ایران عملیات را پیش بردند

عضو شورای اقوام ریاست جمهوری روسیه گفت : « اما، در دو ماه آینده پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، حکومت در این کشور تغییر خواهد کرد. امروز حاکمیت روحانی بر خیلی چیزها چشم می پوشد و عامدانه کارهایی می کند و تمامی این ها نیز از طریق باکو انجام می شوند که به آن کاری ندارم. اما، با تغییر حکومت در ایران، نگاه به دولت و منطقه تغییر خواهد کرد. افرادی که کاملا در چارچوب منافع ایران قرار دارند، به حکومت خواهند رسید و این موضوعات هم مطرح خواهد شد و سوال خواهد شد و جواب خواسته خواهد شد و حق و حساب کشی خواهد شد. به همین خاطر، کسانی که این کارها را (در مناطق مرزی ایران) می کنند، عجله دارند که تا آن زمان این مسایل حل شود. من بروز مشکلات بزرگ و خطر در منطقه را امروز پیش بینی می کنم. هیچ کس تصور نکند که کسانی را فریب دادند و بازی دادند! به قول ترک ها، تاوان این کارهایشان را خواهند داد.»