رحیم نیکبخت پژوهشگر و نویسنده چهره در تقاب خاک کشید
مردنیک آذربایجان درگذشت

۱۶ مرداد, ۱۴۰۰
مردنیک آذربایجان درگذشت

دکتر رحیم نیکبخت پژوهشگر پیشکسوت آذربایجان پژوهشی بامداد امروز به دلیل ابتلا به کرونا جان به جان آفرین تسلیم کرد.
ایشان در عمر پر برکت خود دهها کتاب و مقاله علمی در باب تاریخ معاصر ایران و آذربایجان، ادبیات مرثیه، ادبیات فارسی و آذری به رشته تحریر در آورد. وی همچنین ناشر دهها کتاب در همین زمینه بود.
با چشمانی از اشک و دلی پر از اندوه باید گفت، فقدان ایشان ضایعه ای جبران ناپذیر برای ایران، آذربایجان و حوزه کتاب است.
خداوند روانش را قرین رحمت کناد که نام نیکی از خود بجا نهاد.

از شمار دو چشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش