در آستانه سفر روحانی؛جوسازی برخی حول فرهنگستان زبان ترکی!

۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴

ادب آذربایجان تاسیس شود، هنوز عده ای از اعضای فرصت طلب شورای شهر و یا نامزدهای انتخابات مجلس برای مطرح شدن در رسانه دست به چنین اظهارات جنجالی می زنند.

این در حالی است که قرار نیست روحانی یکبار دیگر پرونده مختومه فرهنگستان را ( که پیشنهاد محمدحسین فرهنگی بوده ) بازگشایی نماید.