تحلیل شبکه های اجتماعی آذربایجان بر گفتگوی علیف در نمایشگاه نقشه های تاریخی
چرا الهام علیف نمی تواند نام کشورش را در نقشه های صد سال قبل پیدا کند؟

چرا الهام علیف نمی تواند نام کشورش را در نقشه های صد سال قبل پیدا کند؟

شبکه های اجتماعی در آذربایجان نسبت به انتشار فیلمی کوتاه از الهام علی‌اف که حین بازدید از یک نمایشگاه نقشه های تاریخی نسبت به نبود نام «آذربایجان» در شمال رود ارس شگفت زده شده و از مدیر موزه می‌خواهد نقشه‌های تاریخی را «تغییر» دهد، واکنش نشان داده و به تحلیل این مسئله پرداختنه‌اند. یک صفحه اینستاگرامی آذری در این خصوص با اشاره به نام تاریخی آران و آلبانیای قفقاز که تا ۱۹۱۸ برای نامیدن شمال رود ارس استفاده می‌شود یادآوری کرده است که هنگامی که تاریخی را تحریف و دستمایه سیاست یا ایدئولوژی می‌شود، چنین تناقض‌هایی طبیعی است.