هفتم آذر روز نیروی دریایی ایران گرامی‌باد
عملیّات مروارید و انهدام نیروی دریایی عراق

۷ آذر, ۱۴۰۰
عملیّات مروارید و انهدام نیروی دریایی عراق

«اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم در خاک وطن می‌شویم و مرگ در این راه را افتخار می‌دانم و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه‌ای داشتم، حتما به این مردم خوب تقدیم می کردم.»

ــ از وصیت‌نامه دریادار شهید محمدابراهیم همتی، فرمانده ناوچه پیکان

هفتم آذر ۱۳۵۹ در حالی که ۳۸ روز از آغاز تهاجم قوای بعث عراق به آب و خاک مقدس ایران می‌گذشت، نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی نیروی هوایی عملیات بمباران بندر استراتژیک ام‌القصر و سکوهای نفتی البکر و العمیه در اروندرود را با موفقت به سرانجام رساند: عملیاتی موسوم به مروارید. در نتیجه این عملیات نیروی دریایی عراق ضربات سنگینی را متحمل شد به طوری که تا پایان جنگ نتوانست قد راست کند.

در این عملیات که مقدمات آن از ۲۶ آبان ۵۹ شروع شده بود، تکاوران نیروی دریایی ارتش از بامداد روز ۵ آذر به سکوی البکر اعزام شدند و ناوچه‌های پیکان و جوشن کار پشتیبانی از تکاوران را در اروند و فانتوم‌های نیروی هوایی این وظیفه را در آسمان به عهده داشتند. سرانجام طی دو روز عملیات، تکاوران ارتش موفق به انهدام تأسیسات دشمن گردید و عملیات با موفقیت کامل به سرانجام رسید. علاوه بر انهدام دو سکوی استراتژیک که محله بارگیری و تخلیه بخش مهمی از صادرات نفت و واردات کالا عراق بود، تعداد ۵ فروند ناوچه موشک‌انداز از نوع OSA-1 و OSA-2، ۱ فروند ناو مین‌جمع‌کن، ۴ فروند قایق P-6، سه فروند جنگنده MIG-23، یک بالگرد سوپر فریو، چند سایت موشک‌انداز زمین به هوا، و چند یگان و نفر دیگر از نیروهای دشمن از بین رفتند.

متاسفانه ناوچه پیکان پس ساعت‌ها نبرد دلاورانه و انهام چند ناوچه دشمن، در حین بازگشت به سوی بوشهر، مورد اصابت موشک‌های عراقی قرار گرفت و و فرمانده آن ناخدا محمدابراهیم همتی و همرزمانش آب‌های نیلگون خلیج فارس را به خون خود شستند. همچنین یکی از فانتوم‌های نیروی هوایی ارتش در حین درگیری با دشمن منهدم گشت و خلبانان آن ستوان یکم حسن مفتخری و ستوان دوم محمدکاظم روستا به شهادت رسیدند. در مجموع، ۳۴ تن از میان ارتش جان خود را در این عملیات نثار ایران کردند.

از آن زمان، این روز به عنوان روز نیروی دریایی ارتش نام‌گذاری و گرامی داشته می‌شود.

یاد همه شهدای میهن به ویژه جاویدنامان نیروی دریایی ارتش گرامی باید.

بخشی از وصیت‌نامه دریادار شهید محمدابراهیم همتی:

«اگر ذره‌ای از خاک وطنم به پوتین سرباز دشمن چسبیده باشد، آن را با خونم در خاک وطن می‌شویم و مرگ در این راه را افتخار می‌دانم و اگر ارزشمندتر از جانم هدیه‌ای داشتم، حتما به این مردم خوب تقدیم می کردم.»

شهید جاویدنام، دریادار محمدابراهیم همتی