مدرس گفت: قوام‌السلطنه مانند شمشیر فولادی و بُرنده است که در جنگ به کار می‌آید
قوام‌السلطنه، شمشیر فولادی

۲۰ آذر, ۱۴۰۰
قوام‌السلطنه، شمشیر فولادی

در ۱۹ خرداد ۱۳۰۲، سید حسن مدرس به هنگام استیضاح میرزاحسن‌خان مستوفی‌الممالک در نطق خود در مجلس شورای ملّی می‌گوید: «آقا[ی مستوفی‌الممالک] مانند شمشیر مرصع است که باید در روزهای بزم و ایام سلام به کمر بست. ولی . مملکت در این روزها احتیاج به شمشیر برنده فولادی دارد نه شمشیر جواهرنشان».

نزدیک به ۲۳ سال بعد، زمانی که شمالغرب کشور در اشغال شوروی بود و روس‌ها فرقه‌ای جنایتکار را در آذربایجان حاکم کرده بودند، دوباره هنگامه رزم ملّی ایرانیان فرارسیده بود و نام قوام‌السلطنه برای نخست‌وزیری مطرح شد. در این زمان، روزنامه داریا به سردبیری حسن ارسنجانی، در شماره‌ای، گفته مدرّس را یادآور شد: «قوام‌السلطنه شمشیر فولادی و برنده است که روز رزم به کار می‌آید. امروز مملکت احتیاج به شمشیر فولادی دارد».