طرح درخواست لغو معاهده قارص بین شوروی سابق و عثمانی در دوما

۲۰ بهمن, ۱۳۹۴
طرح درخواست لغو معاهده قارص بین شوروی سابق و عثمانی در دوما

به امضا رسیده است، شدند.

به گزارش آذری‌ها به نقل از چشم‌انداز به نوشته “ایزوستیا” اوبوخوف تاکید کرده است.”در سایه افزایش اقدامات دشمنانه ترکیه باید به دنبال تدوین مجدد حقوقی قراردادهای میان ترکیه و روسیه باشیم که در شرایط کنونی هیچ نفعی برای روسیه و متحدان آن ندارند.”

اولگ پاخولکوف نماینده حزب “اسپراودلیوایا راسیا” نیز تاکید کرده است که در قرارداد سال 1921 میلادی شرایط بسیار سختی از سوی ترکیه تحمیل شده است که از آن جمله می توان به بند مربوط به قره باغ اشاره کرد.

پاخولکوف افزود.”باید درس خوبی به ترکیه داده شود. در این جهان هیچ چیزی ابدی نیست. اگر شما امروز در موضع خیانتکارانه اتخاذ کرده اید، لغو این قرارداد می تواند اقدام متقابل مناسب باشد. در این راستا ارمنستان نیز در کنار ما خواهد بود.”

وی معتقد است که حتی در صورتیکه لغو این قرارداد ارزش حقوقی نیز نداشته باشد می تواند بیان کننده ادعاهای ارضی از سوی ترکیه باشد که طرف روس با آن موافق نیست.

موضوع لغو قرارداد اخوت و دوستی میان ترکیه و روسیه پیش از این نیز مطرح شده است. اتحاد شوروی پس از پیروزی در مقابل آلمان نازی خواهان امضای توافقنامه جدیدی با ترکیه بود، اما این موضوع با درگذشت استالین به فراموشی سپرده شد.

ابوخوف تاکید کرده است.”دو کشور از سه کشور واقع در قفقاز جنوبی یعنی ارمنستان و گرجستان مفاد قرارداد سال 1921 میلادی را برسمیت نمی شناسند. باید در نظر داشته باشیم که این قرارداد در سال 1921 میلادی و زمانی به امضا رسید که حیات بلشویک ها به مویی بسته بود.”

براساس قرارداد سال 1921 میلادی بخش بزرگی از استان قارص، بخش جنوبی استان باتومی سابق و ناحیه سورمالو استان ایروان به همراه کوه آرارت به ترکیه واگذار شد.