بنا به ادعای بقایای فرقۀ دموکرات، کلا ۱۰۳ کشته اعلام شده و «مابقى هو و جنجال است و هیاهو»
آمارسازی دروغین توده‌ای‌ها درباره تعداد کشته‌های ۲۱ آذر ۱۳۲۵

۲۱ آذر, ۱۴۰۰
آمارسازی دروغین توده‌ای‌ها درباره تعداد کشته‌های ۲۱ آذر ۱۳۲۵

«در سال ۱۳۴۸ بقایای فرقه دمکرات در باکو کتابی منتشر کردند در یادبود کشته‌شدگان مزبور؛ آزادلیق یولونون مبارزلری- مبارزان راه آزادی- در ۲ جلد. در این کتاب، پس از بیست سال تحقیق و پژوهش، کل سوزوبریز، عکس و تفصیلات و با افزودن کشته‌های غائله قاضی محمد در مهاباد، از ۵۷ کشته در جلد اول یاد شده است و ۴۶ کشته در جلد دوم و والسلام. مابقى هو و جنجال است و هیاهو» («مردگان کدام باغ»، جهان کتاب،س۱۵،ش۲۵۳-۲۵۴، خرداد-تیر۱۳۸۹، ص۲۲).

بخشی از یادداشت دکتر میلاد عظیمی با عنوان «دروغ بی‌فروغ است»:

یکی از دروغ‌هایی که مدام تکرار و تکرار می‌شود این است که در آذرماه ۱۳۲۵، در ماجرای فروپاشی فرقۀ دموکرات و آزادکردن آذربایجان از استیلای تشکیلات استالین‌ساخته و تجزیه‌طلب پیشه‌وری، ارتش ایران، «هزاران» آذربایجانی را قتل عام کرد. توده‌ای‌ها و پان‌ترک‌ها به این دروغ بسیار دامن زده و می‌زنند. حتی رندان از این موضوع به «نسل‌کشی» تعبیر کرده‌اند! این دروغ را به عرصۀ ادبیات هم کشانیده‌اند و بر مبنای آن شعر گفته‌اند و قصه نوشته‌اند. البته این حضرات از جنایت‌ها و کشتار‌های فرقۀ دموکرات چیزی نمی‌گویند. با تدلیس یک ادعای واهی و دروغ را سوخت‌بار آتش نفرت‌پراکنی و ضربه به انسجام ملّی کرده‌اند.

استاد کاوه بیات که در زمینۀ مسائل آذربایجان متخصص درجه‌یک است، دربارۀ تعداد کشتگان غائلۀ فرقۀ دموکرات به نکتۀ مهمی اشاره کرده است:

«در سال ۱۳۴۸ بقایای فرقه دمکرات در باکو کتابی منتشر کردند در یادبود کشته‌شدگان مزبور؛ آزادلیق یولونون مبارزلری- مبارزان راه آزادی- در ۲ جلد. در این کتاب، پس از بیست سال تحقیق و پژوهش، کل سوزوبریز، عکس و تفصیلات و با افزودن کشته‌های غائله قاضی محمد در مهاباد، از ۵۷ کشته در جلد اول یاد شده است و ۴۶ کشته در جلد دوم و والسلام. مابقى هو و جنجال است و هیاهو» («مردگان کدام باغ»، جهان کتاب،س۱۵،ش۲۵۳-۲۵۴، خرداد-تیر۱۳۸۹، ص۲۲).

۱۰۳ کشته آن هم به ادعای بقایای فرقۀ دموکرات و «مابقى هو و جنجال است و هیاهو»… ۱۰۳ نفر کشته کجا و هزاران نفر کشته کجا؟! باز به قول کاوه بیات: «وقتی تاریخ و اسناد تاریخی جواب نمی‌دهد، جز پناه بردن به دامن داستان‌سرایی و قصه‌پردازی چاره‌ای باقی نمی‌ماند» (همان).

دروغ فروغی ندارد. با دروغ شاید بتوان به برخی مطامع سیاسی رسید اما قطعا زمین شورۀ دروغ، سنبل آزادی و عدالت و حقوق بشر برنمی‌آورد. از یک سوراخ چند بار باید گزیده شد؟!