ازداشت فعالان مذهبی و دوستداران ایران در باکو ادامه دارد

۷ بهمن, ۱۳۹۴
ازداشت فعالان مذهبی و دوستداران ایران در باکو ادامه دارد

باکو  در سایه تاکید بر گسترش روابط با دولت ایران، طی ماه های اخیر ده ها تن از دوستداران ایران را در این جمهوری به اتهامات واهی بازداشت و زندانی کرده است.