پروفسور ایلبر اورتایلی:
 پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

 پیشینه نام ایران بسیار طولانی است و ایرانیها همواره خود با این صفت شناخته اند+فیلم

پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ سرشناس تُرک گفت در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی در خصوص تاریخ و هویّت ایران گفت:

کلمه ایران همیشه استمرار داشته و امروزه هم از مفاهیم کاربردی است. ایرانی‌ها همواره از این عبارت ایرانی استفاده می‌کنند. ایرانی‌ها صرف‌نظر از قومیت همیشه خود را ایرانی معرفی می‌کنند هیچ ایرانی خارج از کشور خود را فارس یا آذری نمی نامد و این تبدیل به یک فرهنگ شده است که ریشه تاریخی دارد. در روسیه یا اروپای قدیم این‌طور نبود.  مثلا ما مدتی تلاش کردیم تا خود را عثمانی بنامیم امّا نشد. ایرانی‌ها همیشه تاریخ خودشان را ایرانی نامیدند چون در اینجا با یک صورت بندی عظیم تاریخی-فرهنگی روبرو هستیم.

مشروح این گفتگو را در ادامه ببینید: