گردهمایی هزاران تن از شهروندان در پاسارگاد؛ بنیانگذار «کشور» گرامی داشته شد

۷ آبان, ۱۳۹۴
گردهمایی هزاران تن از شهروندان در پاسارگاد؛ بنیانگذار «کشور» گرامی داشته شد

 چند سال است که سالروز فتح بابل توسط کورش هخامنشی و صدور «منشور کورش» که از سوی جامعه مدنی به روز بزرگداشت وی نامگذاری شده و از سوی مردم نیز با استقبال روبرو شده است.

گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از مردم از نقاط مختلف کشور به ویژه از اقوام آذری و کرد در این جایگاه تاریخی گردهم آمدند.