شالویی، دستیار وزیر فرهنگ (+فیلم)
نظامی گنجوی متعلق به قلمرو فرهنگی «ایران بزرگ» است

نظامی گنجوی متعلق به قلمرو فرهنگی «ایران بزرگ»  است

محمد شالویی دستیار وزیر فرهنگ در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت:

ایران بزرگ در قرن شش چنان پهناور بوده است که بخش‌هایی از قلمرو جهان امروزی را در اختیار داشت و فرزانگانی که در این قلمرو زندگی می‌کردند در چنین مکتبی ( قلمرو فرهنگی ایران بزرگ) پرورش پیدا کردند. موطن نظامی متعلق به ایران بوده است پس او یک ایرانی است. او یک حکیم نامدار ایرانی است که با افکار و اندیشه پارسی و حتی حکایت هایی که رنگ و لعاب فارسی گرفته است، شعر می‌سرود.