اهمیت ارمنستان در زمان ساسانیان
ارمنستان، ولیعهدنشین ایرانشهر

۲۰ فروردین, ۱۴۰۱
ارمنستان، ولیعهدنشین ایرانشهر

«در روزگار ساسانیان، ارمنستان هسته اصلی منازعات میان ایران و رُم بود. بیشتر پیچیدگی و اهمیت وضع ارمنستان برای هر دو طرف به علت موقعیت راهبردی و اقتصادی آن بود و این منطقه نقش میانگیر و سپر ضربه‌گیر را میان ایران و رم ایفا می‌کرد. [در عین حال]، اهمیت ارمنستان برای ایرانیان تا آن اندازه بود که در واقع ولیعهدنشین ایران محسوب می‌شد و بسیاری از وارثان تاج و تخت ایران تا زمان پادشاهی خود در ارمنستان اقامت می‌کردند و لقب وزورگ ارمن‌شاه (شاه بزرگ ارمنستان) داشتند.»

منبع: تورج دریایی، شاهنشاهی ساسانی، ترجمه مرتضی ثاقب فر، ۱۳۸۳

تصویر: سنگ‌نگاره خان‌تختی در نزدیکی سلماس که در آن اردشیر ساسانی و نایب‌السلطنه شاپور در بازگشت از ارمنستان و پس از شکست سپاهان رُمی در آن خطه تصویر شده‌اند در حال دریافت هدایا از حکمرانان محلی ارمنستان