اردوغان در حادثه منا در کنار آل سعود

۵ مهر, ۱۳۹۴
اردوغان در حادثه منا در کنار آل سعود

تدابیری برای پیشگیری از تکرار چنین فجایعی اتخاذ خواهد شد. اما، من از اظهارات خصمانه علیه دولت عربستان پیروی نمی کنم.”

رییس جمهوری ترکیه اتهامات ایراد شده علیه دولت ریاض را اشتباه توصیف کرد و افزود که دولت عربستان تمام تلاش خود را می کند تا زیارت حج در آرامش برگزار شود. رییس جمهوری ترکیه وقوع خطا در هر کشوری را طبیعی دانست که به گفتۀ او برگزاری مراسمی نظیر حج را برعهده می گیرد.