شاه عباس و استاد علیرضا عباسی در حال نسخه برداری از شاهنامه

شاه عباس و استاد علیرضا عباسی در حال نسخه برداری از شاهنامه

در تاریخ معروف است که شاه عباس به قدری به نسخه برداری از شاهنامه فردوسی مشتاق بود که شب ها چراغ می‌گرفت تا علیرضا عباسی بزرگ ترین نگارگر و خوشنویس زمان به تحریر شاهنامه بپردازد. علیرضا عباسی در تبریز چشم به جهان گشود و شاگرد ملامحمد حسین تبریزی و علاءالدین…

شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

شاهنامه فردوسی سند هویت ملّی+فیلم شرح شاهنامه از استاد کزازی

[video width="640" height="360" mp4="http://azariha.org/wp-content/uploads/2021/01/kazazi.mp4"][/video] سخنرانی استاد کزازی در آیین سپاس از رستم [video width="384" height="288" m4v="http://azariha.org/wp-content/uploads/2021/01/سلسله-گفتارهای-شاهنامه-ای-به-روایت-دکتر-میرجلال-الدین-کزازی؛-بخش-چهاردهم-1.m4v"][/video] سلسله گفتارهای استاد کزازی در شبکه یک پیرامون شاهنامه

کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

کاریکاتور ملانصرالدین و یک دنیا حرف

جلیل‌ محمدقلی‌زاده،در این کاریکاتور روزنامه ملانصرالدین به خوبی نشان می‌دهد که چطور تجددگرایان باکو از نمادهای فرهنگی و تاریخی، سیاسی ایران می‌خواهند که شمال ارس را ترک کنند. روحانیت، آثار ادبی نظامی گنجوی و دیوان سالاری ایران به صورت نمادین از شمال ارس رانده می شوند. دبیران و ادبا و…