حیدر علی‌اف و دشمنی با ایران؛ او فاتحه سهم ایران را خزر خواند

حیدر علی‌اف و دشمنی با ایران؛ او فاتحه سهم ایران را خزر خواند

  خبرگزاری آخار در جمهوری آذربایجان با انتشار مطلبی تحت عنوان «حیدر علی اف مردی که از حقوق تُرک‌ها در ایران دفاع کرد» با قراین و شواهد تاریخی نشان داده است که حیدر علی اف رئیس جمهور متوفی جمهوری آذربایجان، تمام عمر خود را وقف دشمنی با ایران کرده است.…