وقتی آناج با ادبیات دولتی رژیم باکو پای تحلیل می نشیند

وقتی آناج با ادبیات دولتی رژیم باکو پای تحلیل می نشیند

اخیرا خبرگزاری آناج در تبریز، ضمن انتشار یک گزارش (اینجا) تحلیل‌گونه و کوتاه در خصوص تحرکات نظامی- امنیتی در قراباغ، برای چندمین بار رویکردی کارشناسانه و تخصصی را (که باید در گزارشها و تحلیل های جدی مورد توجه قرار گیرد) کنار گذاشته و با لحن و ادبیات رایج در ارگان…