رسانه های باکو: حملات تروریستی آنکارا هدایت شده و از طرف اردوغان بود

رسانه های باکو: حملات تروریستی آنکارا هدایت شده و از طرف اردوغان بود

پيشبرد طرح هاي خود در تغيير ساختار قدرت در ترکيه و سياست دخالت در سوريه بهره مي گيرد.به گزارش آذریها، محمد سليمان اف، تحليلگر ويرتوالاز نوشته است : « آنکارا تنها پس از چند ساعت از حرکت تروريستي آنکارا  که به قتل 28 نظامي و انفجار دياربکر که به قتل…