واکنش گسترده در آذربایجان به هتاکی گوناز نسبت به ائمه اطهار

واکنش گسترده در آذربایجان به هتاکی گوناز نسبت به ائمه اطهار

تلویزیونی گوناز در حالی که در شامگاه 17 آبان قصد تحریک مخاطبین به شوروش  و بر هم زدن امنیت شهر را داشت به ائمه اطهار (ع) نیز توهینی از جنس فیتیله ای ها کرد که البته زبان از بازگویی آن قاصر است.در همین راستا واکنش های گسترده ای در میان…