تأملی در مورد فراکسیون ترک‌نشین/احمد آریایی نژاد

تأملی در مورد فراکسیون ترک‌نشین/احمد آریایی نژاد

اصولا تشکیل فراکسیون برای افزایش رفاه ملت و یا رفع یکی از نیازهای اولیه شهروندان است و باید در جهت منافع مملکت باشند. اما باید در مورد فراکسیون های قومی کمی تأمل کرد و تبعات آن را سنجید و مورد ارزیابی قرار داد، تأسیس فراکسیون قومی ترک نشین ممکن است…