اعضای حزب اصلاح طلب “اراده ملت ایران” این بار ضد اصلاحات!

اعضای حزب اصلاح طلب “اراده ملت ایران” این بار ضد اصلاحات!

دو سال پیش سایت خبری-تحلیلی آذریها گزارشی پیرامون نفوذ جریان پان ترکیست و تجزیه طلب در شاخه تبریز حزب اراده ملت ایران به دبیرکلی آقای حکیمی پور منتشر کرد! (برای خواندن گزارش کلیک کنید)در پی مطالب منتشر شده، مسئولان حاما تصمیم به محدود کردن فعالیت کسانی گرفتند که حتی به…