نوروز و ارگنه کن، حکایت رفت انگیز تقلید ترکها

نوروز و ارگنه کن، حکایت رفت انگیز تقلید ترکها

ارگنه کن پروژه ای بود که در دهه هشتاد و نود میلادی از سوی "ارتش ترکیه"  و استخبارات ژاندارمری، برای مبارزه با نوروز که در آن سالها از سوی کردها ترکیه برگزار میشد، آغاز شد.  ارگنه کن ظاهرا ریشه در سنت های ایلی مغولان و بیابانگردان داشت. اقوام وحشی غز…