کمیته امور خانواده جمهوری باکو، رواج ازدواج با محارم در این کشور را نکوهش کرد

کمیته امور خانواده جمهوری باکو، رواج ازدواج با محارم در این کشور را نکوهش کرد

درپي رسوايي ناشي از انتشار گسترده خبر «ازدواج» يک شهروند جمهوري باکو با دختر برادرش که به خبر مهم اکثر سايت هاي باکو تبديل شد، يک مقام کميته دولتي امور خانواده، زنان و کودکان اين کشور تاکيد کرد ازدواج با محارم  در جمهوري باکو رواج ندارد و به يکي دو…