دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

دیوان عالی اسپانیا نُه تن از رهبران جدایی طلب کاتالونیا را جمعا به صد سال زندان محکوم کرد

  نه تن از رهبران تجزیه طلب کاتالونیا به زندان های سنگین محکوم شدند. به گزارش وب سایت خبری- تحلیلی آذریها، بنا به حکم دیوان عالی اسپانیا این افراد به دلیل نقش خود در «فتنه انگیزی» و «سوءاستفاده از اموال عمومی» به حبس محکوم شده اند. سه نفر دیگر از…

آیا اسپانیا به سوی تجزیه می رود؟

آیا اسپانیا به سوی تجزیه می رود؟

حزب اتحاد و همگرايي کاتالونیا به رهبری آقاي آرتور ماس، رئيس مجلس كاتالونيا، توانست با كسب پنجاه كرسي جایگاه نخست خود را در پارلمان حفظ کند. این در حالی است که در انتخابات پيشين، حزب آرتور ماس تنها سي كرسي پارلمان را در اختيار داشت. بنابرادعای وی اين انتخابات که…