تاکید اولاند بر اصول مادرید در حل مناقشه قراباغ

تاکید اولاند بر اصول مادرید در حل مناقشه قراباغ

فرانسوا اولاند، رييس جمهوري فرانسه تاکيد کرد مناقشه قراباغ بايد براساس خودگرداني قره باغ کوهستاني حل شود.به گزارش  از بخش آذري پايگاه اينترنتي راديو ارمنستان، فرانسوا اولاند در مراسم ضيافت سالانه «شوراي هماهنگي سازمان هاي ارمني فرانسه» گفت : « در ديدار با سرژ سرکيسيان ، رييس جمهوري ارمنستان در…