گفتگوی هفته نامه صدا با اکبر خوشکوشک: ناگفته های یک اطلاعاتی

گفتگوی هفته نامه صدا با اکبر خوشکوشک: ناگفته های یک اطلاعاتی

گاه روایت شان از رویدادها بازگو نمی شود. امنیت و مسائل امنیتی یگانه حوزه ایست که در آن تنها روایت محکومان و مغلوبان بازگو و شنیده می شود و طبعا مورد پذیرش قرار می گیرد. این گفتگو تلاشی ست برای آن که تبصره و استثنایی بر تاریخ شفاهی باشد چرا…

تلاش برای ادغام نهادهای اطلاعاتی موازی در ترکیه

تلاش برای ادغام نهادهای اطلاعاتی موازی در ترکیه

دایره حقوقی اتاق فکر وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه طرحی ارائه داده است که بر اساس آن می بایست نهادهای اطلاعاتی ارتش، ژاندارمری، وزارت کشور و میت با یکدیگر ادغام و اختیارات آنها در یک وزارت خانه جمع شود. به گزارش وبسایت خبری- تحلیلی آذری ها ، طبق گزارش…