جمهوری آذربایجان و ارمنستان بخشی از «ایران بزرگ فرهنگی» هستند

جمهوری آذربایجان و ارمنستان بخشی از «ایران بزرگ فرهنگی» هستند

محمود احمدی نژاد در سفر به ترکیه طی مصاحبه با یک رسانه اینترنتی به تعدادی از سوالات خبرنگار این رسانه پاسخ داد. گفتگوی احمدی نژاد با خبرنگاری که در 1391 به جرم آتش زدن پرچم جمهوری اسلامی ایران بازداشت و زندانی و سپس متواری شده بود و اکنون نیز در…