بهانه جویی باکو برای تسریع روابط با تلآویو!

بهانه جویی باکو برای تسریع روابط با تلآویو!

و گشايش سفارت جمهوري باکو در اسراييل را تسريع کند.به گزارش آذریها، پايگاه اينترنتي مدرن  به نقل از الخان شاهين اوغلو نوشت : « در زمان اعمال تحريم غرب عليه ايران، باکو به مخالفت با آن پرداخت. در ايران برخي ها ترديد مي کردند که گويا  آمريکا و اسراييل مي…