دفاع بد و آبروی بر باد رفته جریان قومی در بی.بی.سی

دفاع بد و آبروی بر باد رفته جریان قومی در بی.بی.سی

گونه تخصص و روح پژوهشی در نگاه به مسائل هستند، مطرح شد.سیمین صبری و صالح کامرانی که واجد حتی یک مقاله علمی متوسط(نه درخشان) در خصوص مسائل قومی از منظر حقوقی یا علوم سیاسی نیستند، اما به عنوان کارشناس به این برنامه دعوت شده بودند. آقای دکتر جهانداری نیز به…

پارت دموکرات: نیروهای ایران در مبارزه با داعش در کنار کردها بودند/ قاسم سلیمانی بارها به خانقین رفت+ فیلم

پارت دموکرات: نیروهای ایران در مبارزه با داعش در کنار کردها بودند/ قاسم سلیمانی بارها به خانقین رفت+ فیلم

 "جلولا یکی از مراکز اصلی همکاری نیروهای ایرانی با پیشمگران و شبهه نظامیان شیعه علیه داعش بود." شیخ جعفر مصطفی مسئول حزب دموکرات کردستان عراق در خانقین در گفتگو با بی.بی.سی فارسی به کمک توپخانه ایران به پیشمرگان کرد اشاره کرد. وی گفت: ایرانی ها با توپخانه و سلاح سنگین…

نه فدرالیسم نه انحلال کشور

نه فدرالیسم نه انحلال کشور

 سعید سکویی، علی رضا نوری زاده و بسیاری دیگر از این دست از افراد هستند. وجه مشترک این عده صحبت کردن در خصوص طیف گسترده ای از مسائل و حوزه هایی که است که لزوما در خصوص آن تخصصی ندارند و اتفاقا ویژگی این عده نیز صحبت کردن از موضع…