در سوگ سرو آزاد تبریزی/جواد طباطبایی

در سوگ سرو آزاد تبریزی/جواد طباطبایی

روزنامه سازندگی: خبر مرگ مهندس تقی توکلی را دوستی از تبریز در نیمه‌های شب به وقت شرق ایالات متحده به من داد. از چند روز پیش من در جریان بیماری و بستری شدن ایشان در بیمارستانی در تبریز قرار گرفته بودم. پس از دیداری با او در دفتر کارش در…

درگذشت مهندس تقی توکلی، صنعتگر بزرگ تبریزی

درگذشت مهندس تقی توکلی، صنعتگر بزرگ تبریزی

مهندس تقی توکلی، مدیر عامل کبریت توکلی، معمار صنایع تبریز و کرمان و از میهن دوستان شناخته شده تبریزی،با قلبی سرشار از عشق به ایران جان به جان آفرین تسلیم کرد. زنده یاد توکلی آخرین مصاحبه خود را با ماهنامه اقتصادی کارخانه دار انجام داده و در آن به جزئیات…

مردی که تبریز را صنعتی ‌کرد/سالار سیف الدینی

مردی که تبریز را صنعتی ‌کرد/سالار سیف الدینی

شرق: خانواده‌اش از قربانيان معاهده ترکمانچاي بودند. وقتي معاهده بسته شد، غيرت محمدمهدي ايرواني (خان ايروان) نپذيرفت که زير پرچم ايران نباشد،  از اين‌رو خانواده‌اش را به تبريز فرستاد. پدربزرگش (حاج علي عسگر) از دوستان نزديک ستارخان و يکي از عموهايش از فرماندهان شهيد مشروطه بود. پدرش يعني «محمدنقي توکلي»،…