⁠نوروز جمشیدی

⁠نوروز جمشیدی

[یکی از اقدامات مهم پس از مشروطه، بازگرداندن نام‌های ایرانی و کهن ماه‌های سال به تقویم رسمی کشور بوده است. فروردین، اردیبهشت، خرداد... . این نام‌های کهن با آنکه مدت‌ها در تقویم رسمی استفاده نمی‌شد، در میان بسیاری از مردم در شهرها و نواحی مختلف ایران مورد استفاده و آشنا…

پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

پانترکیسم، مرضی کشنده مانند وبا

نظر سید حسن تقی‌زاده، اندیشمند، پژوهشگر و سیاستمدار برجسته تبریزی درباره پانترکیسم: «افرادی که به عقیده عجیب پان ترکیزم اعتقاد دارند… شاید آگاه نباشند از اینکه این عقیده عجیب و مضحکِ لزومِ احیای شاهنشاهی چنگیز و تبرئه مغول از هرگونه ناقص و مبالغه در عدد و کمالات مفاخر تاریخی قوم…

ایران‌خواهی اهالی بادکوبه

ایران‌خواهی اهالی بادکوبه

پیرمردهای بادکوبه‌ای گریه کردند و گفتند: پسر! ما از خدا همین قدر عمر می خواهیم که این چنارها بلند و تناور شوند و این‌جاها باز ملک ایران گردد و مأمورین مالیاتی ایران اینجا برای جمع مالیات بیایند خاطره سید حسن تقی‌زاده از ایران‌خواهی اهالی شمال ارس در حدود ۱۲۳ سال…

افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

افشاگری یک عضو «داک» در مورد منابع مالی این گروه

در کنگره ماه گذشته این باند از ریاست داک کنار گذاشته شده و صابر رستمخانلی کنترل تمام این گروه را در اختیار گرفته است.نشست اخیر باند «داک» به دلیل توافق نامه سیاسی- امنیتی که بین تهران و باکو اخیرا امضاء شده است در خاک این کشور برگزار نشد. اژدر تقی زاده…