نگاهی به آذربایجان و شاهنامه جدیدترین اثر دکتر سجاد آیدنلو

نگاهی به آذربایجان و شاهنامه جدیدترین اثر دکتر سجاد آیدنلو

نوشته حجت یحیی‌پور کتاب آذربایجان و شاهنامه اثر دکتر سجاد آیدنلو دانشمند فرزانۀ آذربایجانی، در هفت فصل جهت آشنایی خوانندگان با پیوند دیرین و عمیق آذربایجان با شاهنامه و به نوعی در پاسخ به سوالات و شبهات مطرح شده دربارۀ شاهنامه نوشته شده است. ساختار کتاب چنان است که هر…

نامه ای به طراح تقسیم ایران/تورج دریایی

نامه ای به طراح تقسیم ایران/تورج دریایی

 ایالات متحده آمریکا از منطقه ۴۶ کالیفرنیا یعنی اورنج کانتی است، جایی که من در آن زندگی و کار می‌کنم.در ۲۶ ژوییه سال ۲۰۱۲، آقای روراباکر نامه‌ای به وزیر خارجه آمریکا، هیلاری کیلنتون، نوشت و طی آن به خانم کلینتون گوشزد کرد که از آن جایی که «مردم آذربایجان به…