صنایع آذربایجان، ستون فقرات تکنولوژی ایران در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی

صنایع آذربایجان، ستون فقرات تکنولوژی ایران در دهه های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی

روایت انیرانی و قومگرایانه از تاریخ معاصر مدعیست که آذربایجان در دوره معاصر مورد تبعیض و محرومیت قرار داشته. واقعیات، شاخص‌ها و شواهد تجربی فراوان اطراف ما نشان می‌دهد که این ادعا دروغ است. اما نگاه سیاستمداران و تصمیم‌گیران کشور در برهه‌های مختلف تاریخ معاصر به توسعه منطقه آذربایجان چگونه…