ضرورت تشکیل بنیاد حفظ آثار استاد شهریار

ضرورت تشکیل بنیاد حفظ آثار استاد شهریار

دبیرعلمی روز ملّی شعر و ادب فارسی خواستار تشکیل بنیاد حفظ آثار استاد شهریار و ایجاد دبیرخانه دائمی روز ملی شعر و ادب فارسی و بزرگداشت استاد شهریار در تبریز شد. دکتر محمد طاهری خسروشاهی طی سخنانی در آیین بزرگداشت استاد شهریار که در تالار وحدت دانشگاه تبریز و با…