جمهوری باکو در برابر چه کسی مسلح می شود؟ ایران یا ارمنستان /پنتاگون 20 میلیارد دلار تسلیحات به باکو می فروشد

جمهوری باکو در برابر چه کسی مسلح می شود؟ ایران یا ارمنستان /پنتاگون 20 میلیارد دلار تسلیحات به باکو می فروشد

بر علیه ایران است که با کمک های تسلیحاتی امریکا و اسرائیل در حال مسلح شدن علیه ایران است. البته این رژیم در سطح رسمی همواره ادعا کرده است که تمام این جنگ افزارها برای مقابله را ارمنستان است، اما تا به امروز و حتی در جنگ چند روز فروردین…