جمهوری باکو در برابر چه کسی مسلح می شود؟ ایران یا ارمنستان /پنتاگون 20 میلیارد دلار تسلیحات به باکو می فروشد

جمهوری باکو در برابر چه کسی مسلح می شود؟ ایران یا ارمنستان /پنتاگون 20 میلیارد دلار تسلیحات به باکو می فروشد

بر علیه ایران است که با کمک های تسلیحاتی امریکا و اسرائیل در حال مسلح شدن علیه ایران است. البته این رژیم در سطح رسمی همواره ادعا کرده است که تمام این جنگ افزارها برای مقابله را ارمنستان است، اما تا به امروز و حتی در جنگ چند روز فروردین…

رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

رژیم باکو پنج میلیارد دلار سلاح از اسرائیل خریداری کرده است!

عنوان « چه چيزي مي توانيم از دخالت اسراييل در درگيري آذري-ارمني بياموزيم؟» به قلم آرمين روزن، نوشت :« ممکن است دخالت اسراييل در يک مناقشه ديگر ، يعني مناقشه قره باغ کوهستاني به معناي بي درايتي تلقي شود. روزنامه هاآرتض اخيرا نوشت که هواپيماهاي نظامي جمهوري آذربايجان در زمان…