کشف شهر ۳۴۰۰ ساله به دنبال کاهش سطح آب دجله

کشف شهر ۳۴۰۰ ساله به دنبال کاهش سطح آب دجله

ایرنا: شرّی که ترکیه با سد کردن حدود ۹۳ درصد آب های عراق برای این کشور به ارمغان آورده در کنار همه مصیبت های ناشی از آن شامل خشکسالی، کم رونقی کشت و زرع و توفان های غبار ناشی از خشک شدن هورها، خیری ناخواسته را هم در پی داشته…

اینوگرافی اثرات سد ایلیسو

اینوگرافی اثرات سد ایلیسو

سد ایلیسو در ۱۵ آبان سال جاری توسط اردوغان افتتاح شد. این سد که در قالب مجموعه پروژه‌هایی موسوم به «گاپ» در ترکیه انجام می‌شود، روی رود دجله احداث شده و آبگیری آن مخاطرات زیست‌محیطی فراوانی برای کشورهای همسایه به همراه خواهد داشت. این مخاطرات را کارشناسان از حدود ۲۰…

سد ایلیسو فاجعه‌ای چندچهره

سد ایلیسو فاجعه‌ای چندچهره

ترکیه از حدود بیست سال پیش درصدد احداث سد ایلیسو بر رودخانه دجله بود و از همان آغاز کار، پیامدهای فاجعه‌بار ناشی از این پروژه آشکار شده بود، تا جایی که پیمانکار بریتانیایی این سد، شرکت بالفور بیتی، پس از مطالعات اولیه و انتقادها از پیامدهای سوء آن بر حوزه‌های…