پرداخت رشوه برای آزادی قاتل افسر ناتو توسط رژیم باکو

پرداخت رشوه برای آزادی قاتل افسر ناتو توسط رژیم باکو

روزنامه «يني مساوات» چاپ باکو ، اقدام دولت جمهوري باکو در پرداخت 7 ميليون رشوه به مقامات مجارستان را براي استرداد «راميل صفروف»، قاتل افسر ارمنستاني که در يکي از دوره هاي آموزشي ناتو در بوداپست به قتل رسيد، رقابت افتخارآميز باکو با «لابي متنفذ  ارمني» توصيف کرد. رامیل صفراف…