ستارخان، سردار ملّی

ستارخان، سردار ملّی

مرحوم مظفر‎الدین شاه، در چهارم جمادی الاخر سال ۱۳۲۴ ه. ق. (۱۳امرداد ۱۲۸۵ خورشیدی) فرمان مشروطیت را صادر کرد و ملیون نشاط و امیدواری پیدا نمودند و اولین مجلس ملی انعقاد یافت و مردم با دل‏گرمی منتظر نتایج اصول جدید حکومت گردیدند. الحق انتظار آنان کمی ساده‎دلانه و مبالغه‎آمیز بود.…

شوروی هم فرقه دموکرات را ساخت، هم در حال جعل هویّت برای آذربایجان بود!

شوروی هم فرقه دموکرات را ساخت، هم در حال جعل هویّت برای آذربایجان بود!

در بهمن ماه ۱۳۲۴، بحران آذربایجان به اوج رسیده بود و مجلس شورای ملّی احمد قوام مأمور تشکیل کابینه کرد. قوام‌السلطنه در هشت بهمن فرمان نخست‌وزیری خود را از شاه دریافت کرد و ۲۹ بهمن به همراه هیئتی عازم مسکو شد تا دربارة خروج نیروهای شوروی از خاک ایران با…