دیپلماسی نفتی ترکیه در قبال کردهای عراق/دیوید ابرایان

دیپلماسی نفتی ترکیه در قبال کردهای عراق/دیوید ابرایان

 به این اقلیم نیمه خودمختار نگریسته اند زیرا همیشه این خطر وجود دارد که خودمختاری کردهای عراق بتواند عملا به الگویی برای کردهای ترکیه بدل گردد. اما رویای ترکیه برای بدل شدن به شاهراه انرژی منطقه، باعث شده تا سردمداران ترک، علی رغم تمام این مخاطرات، دست دوستی به سوی…