تلاش برای ادغام نهادهای اطلاعاتی موازی در ترکیه

تلاش برای ادغام نهادهای اطلاعاتی موازی در ترکیه

دایره حقوقی اتاق فکر وابسته به کاخ ریاست جمهوری ترکیه طرحی ارائه داده است که بر اساس آن می بایست نهادهای اطلاعاتی ارتش، ژاندارمری، وزارت کشور و میت با یکدیگر ادغام و اختیارات آنها در یک وزارت خانه جمع شود. به گزارش وبسایت خبری- تحلیلی آذری ها ، طبق گزارش…