پان‌ترکیسم، کوروش و شاهنامه

پان‌ترکیسم، کوروش و شاهنامه

بخشی از پروژه جریان ضدایرانیِ سرکردگان پانترکیسم، پخش کردنِ یاوه‌هایی بی اساس در مورد کوروش و شاهنامه می باشد. اینان جماعتی هستند که هرگز عقیده‌شان از دستِ عُقده‌هایشان در امان نبوده و نیست! بی‌تردید بسیاری از پانترک‌ها حتی از خوانشِ درستِ ابیات شاهنامه عاجز هستند؛ اما شگفتا که بی هیچ…

آذرگُشَسپ، مرکز معنوی ایران باستان

آذرگُشَسپ، مرکز معنوی ایران باستان

چو نامه بخوانی تو با مِهتَران              برانداز و برساز لشکر بَران همی تاز تا آذرآبادِگان                        دیار بزرگان و آزادگان همیدون گَله هرچه داری ز اسب        ببر سوی گنجورِ آذرگشسب (شاهنامه فردوسی) آتشکده آذرگُشَسپ یا آذرگشنسپ، به معنی «آتش جهنده» است. این…

کشف کتیبه‌ای ساسانی در مرودشت که نام زرتشت بر آن حک شده

کشف کتیبه‌ای ساسانی در مرودشت که نام زرتشت بر آن حک شده

حمید فدایی، مدیر پایگاه جهانی تخت جمشید، خبر از کشف کتیبه‌ای مربوط به اواخر دوره ساسانی در حوالی شهر استخر در مرودشت داد که بر روی آن نام زرتشت پیامبر ایرانی حک شده است. این کتیبه در ابعاد ۴٠ در٣۵ سانتی متر در شش سطر و به زبان پهلوی نگارش…

آذربایجان، قطعه‌ای مقدس از ایرانشهر

آذربایجان، قطعه‌ای مقدس از ایرانشهر

آذربایجان از گذشته های دور به خصوص پس از حضور مادها از جایگاه ممتاز و مهم سیاسی برخوردار گردید. به طوری که حتی پس از سقوط حکومت مادها به دست کورش و شکل گیری شاهنشاهیی هخامنشیان، سرزمین ماد (آذربایجان) موقعیت سیاسی خود را به عنوان یکی از ساتراپ های مهم…