پاسخ آذریها به نامه سرگشاده عیسی نظری به سردبیر مهرنامه

  آقای عیسی نظری، سردبیر نوید آذربایجان! با آرزوی شفای عاجل و صحت قوای دماغی! نامه شما به همراه غلط‌های املایی ملاحظه شد. باید بگوییم حق با شما است. روزگار بدی شده است. آنقدر بد که وطن فروشها و تن فروشها، مثل آنهایی که حتما می‌دانید،می شناسید و هر روز…