«آیدین سلسبیلی» و خلق سه‌بعدی اسطوره‌های شاهنامه

«آیدین سلسبیلی» و خلق سه‌بعدی اسطوره‌های شاهنامه

که مورد توجه اهالی هنر و فرهنگ قرار گرفته است. به گزارش «امرداد» تکنیک اجرای این آثار به روش سه بعدی و واقع‌نمایانه است و با دید دراز مدت و استفاده در رسانه‌های گوناگوني چون  انتشار کتاب، مجسمه، انیمیشن و بازی‌های رایانه‌ای تهیه شده است.در این تکنیک بعد از پايان…