آموزش با یک زبان مشترک شرط پایداری اقوام مختلف ایرانی/سهیلا جلودارزاده

آموزش با یک زبان مشترک شرط پایداری اقوام مختلف ایرانی/سهیلا جلودارزاده

قانون: در دنیای امروزی ترویج و نشر علم و دانش به آسانی امکان‌پذیر است و زمینه برای دسترسی به علوم مطرح دنیا فراهم است. اکنون قدرت‌های جهانی به سمت اتحاد و یکپارچگی پیش می‌روند و آنچه در کنار فراگیری علم و دانش مهم است، هماهنگی و یکپارچگی همه قوم‌های موجود…