شبکه بعثی در خوزستان استراتژی «نفوذ» را در دستور کار دارد!

شبکه بعثی در خوزستان استراتژی «نفوذ» را در دستور کار دارد!

نماینده شادگان به دستیاری یک تیم از فعالان سیاسی قومیت‌گرای استان خوزستان مساله تغییر نام‌های تاریخی ناحیه را به نام های «بعثی» مطرح کرد.به گزارش آذریها، همانطور که قبلا اشاره شده است (+اینجا) مساله تغییر نام‌های جغرافیای خوزستان ریشه در سازمان تبلیغاتی حزب بعث دارد که ظاهرا بقیه السیف آن…