در باب تغافل از بدیهیات مشروطه و الگوسازی از فتحعلی آخوندزاده به عنوان روشنفکر آذربایجانی!

در باب تغافل از بدیهیات مشروطه و الگوسازی از فتحعلی آخوندزاده به عنوان روشنفکر آذربایجانی!

اخیرا مشاهده شده که جواد میری طی چند سخنرانی در تبریز و حومه، در مورد مشروطه، تبریز و فتحعلی آخوندزاده نیز صحبت هایی کرده است. شاید برای افراد معدودی مثل ما که به قول فرامرز ابن خداد «تفحص احوال طراران» میکنند، جالب بود که او که انگشت در جهان کرده…

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

تطهیر زیرکانه تجزیه‌طلبی در ایران

ابتدا لازم است به شیوه بحث میری که از رویکرد سخیف سایر پان ترکیست‌ها پیروی می کند انتقاد کرد. او « ادعا» دارد که پژوهشگر و آکادمیسین است اما هر جا که در استدلال باز می ماند به شیوه پان‌ترکها طرف مقابل را به سلطنت طلبی متهم می‌کند! محمود افشار…

تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

تباهی نظام دانشگاهی و ظهور گونه‌های جدید فساد

روزنامه قانون: تابستان1387 بود که آشکار شد مدرک دکتري و حتی کارشناسی‌ارشد و کارشناسی وزیر کشور جعلی است. علی کردان سال‌ها پیش از نشستن بر کرسی وزارت، به‌عنوان دکتراي حقوق اساسی از آکسفورد، به تدریس در دانشگاه و کار در مناصب دولتی مشغول بود و آب‌ازآب تکان نمی‌خورد. سودای وزارت…

نقدی بر مقالات حسن محدثی در دفاع از جواد میری

نقدی بر مقالات حسن محدثی در دفاع از جواد میری

حسن محدثی در یکی از سایت های تجزیه طلب چنین نوشته است:"این پایگاه اینترنتی هم‌چنین با انتشار مطلبی از نویسنده‌ای ناشناخته به نام عارف ششگلانی (که یحتمل اسم مستعار است)، سوابق تحصیلاتی و دانش‌گاهی دکتر سیدجواد میری را زیر سؤال برده تا از این طریق او را یک فرد متقلّب…

پیامبر جدید ارتجاع قومی و تکفیر ایرانیت

پیامبر جدید ارتجاع قومی و تکفیر ایرانیت

  همه شما داستان آن دزدی که خلق به دنبالش بودند تا بگیرند و تحویل داروغه دهند، می دانید. وقتی دید در قفایش همه بانگ دزد سر داده اند او نیز دوئیدن آغاز کرد و فریاد همی زد آی دزد و ... حکایت ما و آقای میری همین است. کسی…

نقدی بر ادعای سیدجواد میری در زمینه مفهوم آذری

نقدی بر ادعای سیدجواد میری در زمینه مفهوم آذری

جناب دکتر سیدجواد‌میری اخیرا در یادداشتی تلگرامی به "ادعای" عجیب و تکراری در خصوص بحث زبان آذری پرداخته است. "عجیب" به این خاطر که طرح مکرر چنین سخنان ملال آوری از سوی ارتجاع قومی که مامور است و معذور ، عادی است اما طرح آن از سوی کسی که سعی…